GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68979
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Åkeråa
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ryggform langs Åkeråa med sand og grus. Massene har et varierende innhold av sand, grus og stein. Massene kan brukes til enklere vegformål og andre byggtekniske formål dersom man finner egnede kornstørrelser. Styrkemessig er grusmassene godt egnet til vegformål.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse