GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68981
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvernnesmoa
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor forekomst på nordsiden av Mistra. Massene har stor variasjon i kornstørrelse. Stedvis med sand og finkornige masser, andre steder grov grus og godt rundet stein. Forekomsten er en stor ressurs som må undersøkes nærmere. Muligheten til å ta ut masser til høyverdige veg- og betongformål er god. Det er i dag flere mindre uttak hvor massene er brukt helt lokalt.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse