GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68983
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Åkrestrømmen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter Mistras vifte ved Åkrestrømmen. Viftematerialet er meget grovt og består av blokkmateriale som ofte er for grovt for vanlige knusere. I høyere nivåer er massene mer finkornige med sand som den dominerende kornstørrelse. Massene er godt egnet til tekniske formål, og er styrkemessig egnet til faste vegdekker.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse