GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68985
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Brenninga
(Sist oppdatert 09.okt.1991)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger på østsiden av Glomma ved Atnaosen og omfatter ei terrasseflate ut mot elva med sorterte, i hovedsak sandige masser. Stedvis finnes noe grus i overflaten. I de høyereliggende områder inn mot dalsiden består massene av morenemateriale. Forekomsten er registrert med stiplet omriss. Massene synes ikke å være godt egnet til tekniske formål.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse