GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68987
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nedalsvegen
(Sist oppdatert 09.okt.1991)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et område registrert med stiplet omriss. Et område sør i forekomsten som består av rygger med sortert sand og grus er heltrukket og volumberegnet. For øvrig innen området er sammensetningen varierende. Det er et massetak i ryggformene i sør hvor massene synes å ha egenskaper egnet for tekniske formål. Beliggenheten gjør imidlertid massene best egnet for lokale formål.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse