GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68989
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vestby
(Sist oppdatert 09.okt.1991)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter ei lav elveslette hvor massene hovedsakelig består av sand. I litt høyere nivå er det et gammelt massetak hvor det helt sporadisk ble tatt ut noe masse. Her finnes noe grus i overflaten. Massene synes ikke å ha interesse for annet enn helt private formål som fyllmasse eller andre enklere formål uten krav til massens kvalitet.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse