GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68991
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Holmbuneset
(Sist oppdatert 09.okt.1991)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er registrert med stiplet omriss rundt noen ryggformer med sortert sand og grus. I lavere områder er de brukbare massene overlagret av finkornige bresjøsedimenter. Det er tre massetak ved siden av hverandre hvor massene varierer fra silt til godt sortert sand og grus. Ved egnet kornfordeling synes massene å være egnet som veggrus.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse