GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68993
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Grøtegga
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsatt materiale i form av sand og noe grus i ei terrasseflate ved Grøtegga. Mektigheten er begrenset til 2-3 m. Under dette synes massene å være finkornige og ensgraderte. Forekomsten er ikke interessant annet enn til lokale vegformål eller for å dekke andre lokale behov.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse