GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68995
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Fallbakkene
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning avsatt ut gjennom Tegningsdalen. Forekomsten består av terrasser i to nivåer. Massene består av sand, grus og noe stein i overflaten. På dypere nivåer består massene av sand. Forekomstens beliggenhet gjør dem mindre interessant til annet enn lokale vegformål. Forekomsten er ikke befart under oppdateringene i 2009. Klassifiseringen er gjort på bakgrunn av tidligere beskrivelser og forekomstenes beliggenhet.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse