GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68997
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Tegningshalsen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvavsatt sand og grus i form av terrassenivåer bygd ut ved munningen av Tegningsdalen. Massene består av sand og godt rundet grus i de øverste metrene, mens det på større dyp hovedsakelig er sand. Massene har gode mekaniske egenskaper, men pga. beliggenheten er de interessante helst til lokale vegformål eller andre lokale formål. Forekomsten er ikke befart under oppdateringene i 2009. Klassifiseringen er gjort på bakgrunn av tidligere beskrivelser og forekomstenes beliggenhet.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse