GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68999
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sjøbekkbua
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et stiplet område med sortert sand og grus i hauger og rygger. Massene innen området har varierende sammensetning. Det er flere mindre massetak i forekomsten hvor massene er brukt til skogsbilveger. Massene synes å være egnet til dette formål. Forekomsten er ikke befart under oppdateringene i 2009. Klassifiseringen er gjort på bakgrunn av tidligere beskrivelser og forekomstenes beliggenhet.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse