GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69001
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Aursjøbekken
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et på kartet stiplet område på østsiden av Glomma fra kommunegrensen mellom Rendalen og Alvdal og ca. 4 km sørover. Innen området er det store variasjoner i materialsammensetning. Massene synes å domineres av relativt ensgradert sand, dette gjelder spesielt terrassene. På terrasseflata ligger ofte hauger/rygger av grovere materiale, ofte sorterte grusige masser, men også masser med mer morenepreg. Forekomsten er lite aktuell for store uttak.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse