GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69003
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hersetstøa
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et elveslette ved Hersetstøa som inneholder grovkornige masser. Jernbanen og riksvegen går over forekomsten. En rasteplass er anlagt her. Forekomsten er lite aktuell for videre uttak.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse