GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69005
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Tronsjøen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en esker (grusrygg) som ligger på myrområdet mellom Harsjøen og Tronsjøen. Ryggen er ikke sammenhengende, men opptrer i biter av varierende lengde. Høyden på ryggene ligger vanligvis på omkring 5 meter. Forekomsten er ikke befart under oppdateringene i 2009. Klassifiseringen er gjort på bakgrunn av tidligere beskrivelser og forekomstenes beliggenhet.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse