GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69007
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bergsetvollen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
På strekningen mellom Harsjøen og Bergsetvollen er det et hauget morenelandskap. Morenemassene er grusige og sandige med noe finstoff. Forekomsten er en punktlokalisering av et lite massetak. Forekomsten er ikke befart under oppdateringene i 2009. Klassifiseringen er gjort på bakgrunn av tidligere beskrivelser og forekomstenes beliggenhet.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse