GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69009
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sputneset
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei vifte med breelvavsatt sand og grus. Kornstørrelsen varierer, men sand dominerer spesielt i dypere lag av forekomsten. Det er tidligere tatt ut masser fra forekomsten, men dette er avsluttet.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse