GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69011
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Flenvika
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten inneholder breelvavsatt sand, grus og stein med varierende fordeling. Massene synes å ha brukbare egenskaper som veggrus og til andre tekniske formål hvor det ikke stilles for strenge krav til massenes egenskaper. Ved fordeling gjennom knusing og siktig kan massenes egenskaper forbedres.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse