GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69013
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Rådelsbekken
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i morene. Området er hauget (dødismorene) med sandige morenemasser. Kan benyttes til skogsbilvegnettet. Massetaket er nedlagt og bebygd. Forekomsten er ikke befart under oppdateringene i 2009. Klassifiseringen er gjort på bakgrunn av tidligere beskrivelser, flybilder på nettet og forekomstenes beliggenhet.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse