GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69015
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Rønningsåsen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i morene. Massene er grove med høyt innhold av grov grus og stein. Det er også en god del stor blokk. I massetaket er massene knust og materialet har gode mekaniske egenskaper og er godt egnet til vegformål. Forekomsten er ikke befart under oppdateringene i 2009. Klassifiseringen er gjort på bakgrunn av tidligere beskrivelser, flybilder på nettet og forekomstenes beliggenhet.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse