GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69017
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sjøli
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er registrert med stiplet omriss. Massene varierer i sammensetning fra morenemasser til sortert sand. Det er et nedlagt massetak på oversiden av vegen. Materialet i forekomsten synes ikke å ha spesielt gode egenskaper til tekniske formål.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse