GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69019
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Ledalssletta
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i sandig morenemateriale. Massene er brukt til vegen og har tilfredsstillende egenskaper til slike formål. Massetaket er i dag nedlagt.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse