GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69023
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vakkerbrenna
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i sandig morenemateriale. Det finnes tilsvarende masser flere steder i dette området, men på grunn av massenes egenskaper for tekniske formål er ikke arealene avgrenset som forekomst. Massetaket er nå nedlagt.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse