GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69025
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Bekken
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av sorterte masser, hovedsakelig sand, men også med varierende innhold av grus. Forekomsten er registrert med stiplet omriss som indikerer at det innen området finnes masser, men at kvaliteten til byggetekniske formål må undersøkes nærmere. Et lite område i sør mot kommunegrensen er volumbergnet.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse