GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69027
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Stensby
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i sandig, breelvavsatt materiale. Massene er for finkornige til å være godt egnet til vegformål, men kan benyttes for enklere behov for fyllmasse.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse