GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69037
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Grøndalen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en lokalisering av massetak i morenemateriale. Massene inneholder en god del svart skifer som lett knuses ned. Massene er derfor ikke godt egnet til formål hvor det kreves kvalitetsmasser, men kan gi et godt dekke på de lokale grusvegene.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse