GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69041
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Trysilelva
(Sist oppdatert 12.okt.1991)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger sør for samløpet mellom Sølna og Trysilelva. Forekomsten er ikke befart og derfor registrert med stiplet omriss. Det kan imidlertid forventes at det innen deler av forekomsten kan finnes masser godt egnet til byggetekniske formål. Dette må imidlertid undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse