GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69043
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Svultningsåsvegen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i morenemasser. Massene er ved knusing og sikting egnet til skogsbilvegnettet. Hele lia består sannsynligvis av tilsvarende masser.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse