GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69045
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Renåvangen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et område med sortert materiale, i det alt vesentligste sand. Forekomsten er registrert med stiplet omriss som indikerer at det innen området finnes sorterte masser, men utbredelse, mektghet og kvalitet er usikker med hensyn til bruk til tekniske formål.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse