GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69047
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Veslesetra
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalisering av et massetak i morenemasser. Massene er brukt til vegen til Sølensjøen. Massetaket er nå nedlagt.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse