GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69053
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Horndalen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er registrert med stiplet omriss og omfatter et område vest for Horndalen. Massene består av grove masser med grus og stein som kan knuses til vegformål. Forekomsten er den best egnede til vegformål langs Sølensjøvegen.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse