GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69055
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Åkeråmyra
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en punktlokalitet av et massetak i morenemasser. Massene består av sand og grus og stein som ved knusing kan benyttes til lokale vegformål. Massetake synes ikke å ha vært i bruk i det siste.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse