GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69057
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Fiskvikmoen
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten omfatter et område med mektige moreneavsetninger. Flere bekker har skåret seg ned og dannet nedskjæringer på minst 25 meter. Massene er grusige med mye stein uten lagdeling. I lavere nivåer ligger lagdelt silt og sand. Ved foredling gjennom knusing og sikting er massene godt egnet til forskjellige tekniske formål.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse