GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69061
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Burua
(Sist oppdatert 10.nov.1991)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I lia, langs vegen ligger noe grusig morene. De høye nivåene på sidene derimot ser ut til i hovedsak å bestå av finkorninge masser, ensgradert sand og silt. Veien på sørsiden av elva danner høye skjæringer hvor minst de 5 øverste metrene består av sand og silt.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse