GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69075
Rendalen (3424) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Øverli
(Sist oppdatert 09.sep.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger ut mot Trysilelva mellom Øverli og Elvbrua. Massene varierer i sammensetning fra sand til grovere grus og stein. Godt sortert i partier, morenepreget i andre. Forekomsten er registrert med stiplet omriss. Det bør foretas nærmere undersøkelser for å vurdere massenes egenskaper til veg- eller betongformål.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse