GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69119
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nystuvollen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten esker med ca. 5 meters maksimal høyde. Forvitret fjell (glimmerskifer) ses i deler av ryggen. Massene består av dårlig rundet og dårlig sortert materiale med overveiende skifrige bergarter. Forekomsten er ikke interessant som ressurs, men massene kan brukes til fyllmasse, muligens også på setervegene i området. Forekomsten har et lite massetak.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse