GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69121
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vesle Norstuvoll
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvavsatt materiale, men dårlig sortert og med høyt innhold av dårlige, skifrige bergarter. Mektigheten på avsetningen kan være 5-10 meter. De øverste 3-4 meterne av dette kan utnyttes. Forekomsten er ikke interessant for annet enn lokal forsyning av fyllmasse til setrene i området.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse