GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69123
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Eriksvollen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei terrasseflate i dalsiden på nivå 800 moh. Dette korresponderer med det høyeste nivået i forekomst 5. Massene består av noe grovere sand og grus innen et begrenset område. For øvrig domineres massene av finkornige bresjøsedimenter. Forekomsten kan være aktuell for bruk til mindre lokale formål.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse