GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69125
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Treeggen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning i 3 nivåer. Maksimal høyde fra bunn til topp er 80 meter, men det er usikkert hvordan fjellet går under avsetningen. Gjennomsnittlig mektighet er derfor anslått til 15 meter. Massene synes å bestå av sand i det nedre nivået, hvor det tidligere har vært tatt ut masser. Det synes ikke som om bergartssammensetningen gir særlig godt materiale. Mye svake skifrige bergarter.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse