GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69127
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Ryseteråsen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse med mektighet opp til 10-15 meter. I de lavere lag består massene av silt og finsand. Den uttakbare mektighet er derfor satt til 3 meter. Massene består hovedsakelig av sand, men med noe grus. Dårlige bergarter (glimmerskifer) gjør at kvaliteten på massene ikke er særlig god.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse