GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69131
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Skorvdalsmoen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse langs dalsiden. Selve terrassekanten er i partier opp til 30-35 meter høy. Mot dypet er massene ensgraderte og finkornige og derfor lite aktuelle for uttak. Sand er den dominerende kornstørrelsen, men i noen områder finnes også noe mer grusig materiale. I gjennomsnitt er derfor bare de øverste 2-3 meterne aktuelle for uttak.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse