GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69133
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjera
(Sist oppdatert 03.jul.1989)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning i form av terrasser langs Gjera. Materialet er dårlig rundet og består av et høyt innhold svake og skifrige bergarter. Mektigheten er opp til 15 meter på østsiden av elva hvor vegen til Gjerbua går. På vestsiden er mektigheten og sammensetningen mer usikker og omfattes også av Forollhogna Nasjonalpark. Forekomsten er ikke særlig interessant annet enn til seterveger og andre lokale formål. Forekomsten er ikke befart under oppdateringen i 2008, men vurdert ut fra tidligere beskrivelser.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse