GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69135
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Butjønna
(Sist oppdatert 03.jul.1989)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten forekomst med breelvavsatt materiale. Forekomsten har et lite massetak i en haugform. Massene her består av sand og grus, mens det i resten av området hovedsakelig er sand. Forekomsten blir brukt til vedlikehold av setervegene og har kun lokal interesse. Forekomsten er ikke volumberegnet. Forekomsten ligger innenfor Forollhogna nasjonalparkområde. Forekomsten er ikke befart under oppdateringen i 2008.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse