GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69137
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Skartjønnbekken
(Sist oppdatert 04.jul.1989)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ca. 35 meter høy breelvterrasse ut mot dalen. Mektigheten på de uttakbare massene er anslått til 2-3 meter. Dette skyldes kornstørrelsen som i det alt vesentlige er sand. Denne er ensgradert og finkornig, stedvis også med høyt siltinnhold mot dypet. Forekomsten synes ikke i dag å ha økonomisk interesse. Forekomsten er ikke befart under oppdateringen i 2008.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse