GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69139
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Engsetvollen
(Sist oppdatert 04.jul.1989)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse med stor mektighet, men er på grunn av kornstørrelse vurdert til å ha 2 meter utnyttbar mektighet. Sanden er ensgradert og ofte finkornig med innhold av silt spesielt mot dypet. Forekomsten er i dag ikke interessant for uttak annet enn til helt lokale formål. Forekomsten er ikke befart under oppdateringen i 2008.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse