GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69141
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Lonesjømoen
(Sist oppdatert 04.jul.1989)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er gitt stiplet omriss og består av breelvmateriale, bresjøsedimenter og delvis av morene. Mektigheten er begrenset og maksimalt 2-3 meter. Deler av området består også av myr. Forekomsten er ikke interessant annet enn til uttak for lokal bruk i seterområdene. Forekomsten er ikke befart under oppdateringen i 2008.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse