GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69143
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vingelen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en esker gjennom hoveddalen ved Vingelen. Mektigheten er høyst varierende med hauger og dødisgroper. Kornstørrelsen er også varierende fra sand og grus til finsand og til dels silt. Hele dalen er fyllt med sorterte masser, men dette er ofte finkornige bresjø-sedimenter. Bare eskeren er derfor tatt med i forekomsten. Det er tatt ut noe masse fra forekomsten.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse