GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69145
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvennan Camping
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Sør for Kvennan camping er en terrasseflate i dalsiden med sortert materiale. Massene er finkornige med sand og finsand, men har noe grovere sand og grus i toppen. Forekomsten er ikke volumberegnet og synes ikke å være særlig aktuell for utnyttelse i dagens situasjon.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse