GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69147
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Slettmoen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei elveslette hvor det er massetak i den nordre delen. Massene her består av sand men grus og stein i de øvre lag. Finkornige bresjøsedimenter ses også. Bare de høyeste ytre deler av elvesletta er tatt med. Massene vil kunne variere en del med hensyn til kornstørrelse. Finkornige sedimenter finnes sannsynligvis i deler av forekomsten.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse