GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69149
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Seksmannsmoen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er terrasseflater i breelvavsatt materiale. Det er ingen massetak og få snitt som viser kornstørrelsen. Sannsynligvis består massene av sand med begrenset mektighet. Mektigheten er anslått til 2-3 meter. Mer detaljerte undersøkelser må utføres før eventuelle uttak starter.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse