GRUSDATABASEN

Forekomstområde 69151
Tolga (3426) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Eidsfossen
(Sist oppdatert 23.jul.2008)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av terrasser i breelvavsatt materiale. Massenes beskaffenhet kan variere en del. I to små nedlagte massetak vises godt rundet sand og grus. Det er små terrasser i flere nivåer. Forekomsten bør undersøkes nærmere før eventuelle uttak starter.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse